MS

Ta vare på hjernen

Hjernen rommer hukommelsen, personligheten, følelser og intellektet. Sykdommen multippel sklerose (MS) virker på disse hjernefunksjonene, enten direkte eller indirekte. M...

Les mer: Ta vare på hjernen

Trening ved MS

Fysisk aktivitet kan mildne symptomene ved multippel sklerose. For å oppnå ønsket effekt av treningen, er det viktig for pasienter med multippel sklerose å ta visse forhå...

Les mer: Trening ved MS

MS - nye muligheter

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom kjennetegnet av betennelser i ulike deler av hjernen og ryggmargen. Årsaken til betennelsene er ikke kjent. ...

Les mer: MS - nye muligheter

Sykdomsbetroelser til partner

Man vil gjerne være åpen og ærlig med partner. Men å fortelle at man har MS eller spiseforstyrrelse, at man lider av angst eller at man ikke kan få barn, kan være svært v...

Les mer: Sykdomsbetroelser til partner

Utmattelse ved MS

Hva kan pasienter med multippel sklerose gjøre for å motvirke utmattelse? Utmattelse er vanlig blant personer med multippel sklerose. En norsk undersøkelse publisert i fa...

Les mer: Utmattelse ved MS