Møte mellom MS Sykepleier og MS pasient

Alle nevrologiske avdelinger har en eller flere MS sykepleiere.

Tilbake til MS