Hva er multippel sklerose?

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom kjennetegnet av betennelser i ulike deler av hjernen og ryggmargen. Årsaken til betennelsene er ikke kjent.

 Sykdommen begynner som regel i 20 - 45 års alder. Omtrent 5000 mennesker i Norge har MS. Dobbelt så mange kvinner som menn er rammet

Tilbake til MS